PRIVACYSTATEMENT

 

1.       Persoonsgegevens die worden verwerkt

 Australian Labradoodles van de Heierhof (hierna: ‘de Heierhof’) kan persoonsgegevens over u
verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de Heierhof, en/ of omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijfformulier (welke op aanvraag via uw e-mailadres verzonden wordt) verstrekt. De Heierhof kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

    uw voor- en achternaam;

    uw adresgegevens;

    uw telefoonnummer;

    uw e-mailadres;

De Heierhof toetst de verwerking van voormelde persoonsgegevens op rechtmatigheid en doelmatigheid. De door u verstrekte gegevens aan de Heierhof die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt en worden direct verwijderd.


2.       Waarom de Heierhof gegevens nodig heeft

De Heierhof  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of post) te kunnen benaderen indien u daar om verzoekt of indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan de Heierhof  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten (koop-)overeenkomst en om te voldoen aan haar juridische en wettelijke verplichtingen.


3.       Hoe lang de Heierhof gegevens bewaart

De Heierhof bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

4.       Delen met anderen

De Heierhof verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Heierhof deelt uw persoonsgegevens met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden.

 

Hieronder valt het volgende: een onderdeel van de te sluiten (koop-)overeenkomst met u is een maand gratis gebruik van een zorgverzekering ten behoeve van de hond via Petplan. Ten behoeve van voornoemde verzekering verstrekt de Heierhof uw voor-achternaam, telefoonnummer en adresgegevens aan Petplan.

 

5.       In kaart brengen websitebezoek

Op de website van de Heierhof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Heierhof gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

6.       Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar a.labradoodlesheierhof@gmail.com. De Heierhof zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

7.      Beveiligen

De Heierhof neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van de Heierhof maakt gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Heierhof verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de Heierhof op via a.labradoodlesheierhof@gmail.com. www.heierhofdoodles.nl is een website van de Heierhof. De Heierhof is als volgt te bereiken:

Postadres: Heierkerkweg 7 A, 5928 RM  Venlo
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 73628409
E-mailadres:
a.labradoodlesheierhof@gmail.com

 

Aanpassing privacy statement

 

De Heierhof heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van de Heierhof gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s): * www.heierhofdoodles.nl